Vägen till laddinfrastruktur för tunga transporter

Fyra lastbilar sedda från sidan

11 mars, 2024

I takt med att elektrifieringen av transportsektorn accelererar, står många företag inför utmaningen att etablera infrastruktur för möjliggöra för eldrivna lastbilar. Étableringen av robust laddinfrastruktur är inte bara en miljöfråga utan även en strategisk och ekonomisk beslut. För att navigera i detta komplexa landskap krävs noggrann planering, teknisk insikt och ett helhetsperspektiv. Nedan kommer några tips och medskick för en lyckad etablering av laddinfrastruktur.

Före Installation

Etableringen av en laddstation inleds långt innan de första spadtagen. En utvärdering av effektbehov baserat på antalet fordon, deras körsträcka och batterikapacitet är ett viktigt första steg. Detta säkerställer att laddinfrastrukturen kan hantera företagets nuvarande och kommande behov. Dessutom är en kontroll av det befintliga elnätet nödvändig för att verifiera att den nödvändiga kapaciteten finns tillgänglig.
Markyta spelar också en kritisk roll. Det är viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme inte bara för själva laddstolparna utan även för fordonens körmönster på området.

Under Installationen

När installationsprocessen väl är igång, är det fördelaktigt att tänka steget längre. Att lägga extra tomrör kan verka som en liten detalj, men det underlättar väsentligt för eventuella framtida utvidgningar av laddkapaciteten. Säkerheten kan inte heller kompromissas. Det handlar om att skydda både den fysiska infrastrukturen och de människor som rör sig på området, genom påkörningsskydd, god belysning och tydliga markeringar.
Efter Installationen

När laddstationen är installerad börjar en ny fas – drift och underhåll. Här är det väsentligt med en pålitlig laddoperatör, en heltäckande serviceplan och ett tydligt ansvar för elanläggningen. Dessa insatser minimerar risken för driftsavbrott och säkerställer en hög kundnöjdhet.

Att investera i laddinfrastruktur är en möjliggörare för eldrivna tunga fordon och ett kraftfullt steg mot en hållbar transportsektor. Genom att ta hänsyn till dessa tips genom hela processen – från planering till drift – kan företag säkerställa en smidig övergång till elektrifiering. Framtiden är elektrisk, och med rätt förberedelser kan ditt företag vara välutrustat för att möta den med framgång.
Kontakta oss för att ta det första steget mot en mer hållbar och effektiv transportflotta. Vår expertis och erfarenhet kan hjälpa er att navigera i denna övergång med förtroende och framgång.

gito logo
GITO är en ledande kraft i omställningen till elektriska transporter och hållbar energi. Tillsammans med våra kunder etablerar vi laddstationer för tunga fordon i Sverige.