Ny möjlighet för stöd till laddinfrastruktur

fyra lastbilar sedda uppifrån

11 mars, 2024

Under mars kommer nya chanser att söka stöd från Klimatklivet för byggnation av laddinfrastruktur för tunga transporter. Detta är ett gyllene tillfälle för alla företag som siktar på att övergå till mer hållbara transportlösningar.

Mellan 4 mars och 15 mars finns möjlighet att söka stöd för icke-publik laddning för transportfordon i den egna verksamheten. Vid behov kan även tillhörande energilagring ingå i ansökan. Den maximala andelen stöd från Klimatklivet för laddstationer påverkas av företagets storlek.

Från 25 mars till 5 april öppnar även ansökningsfönstret för att söka stöd specifikt för publik laddinfrastruktur för tunga transporter. Stöd ges framförallt till laddstationer i områden med behov av fler stationer. Det finns möjlighet att få beviljat stöd upp till 70% av investeringskostnaden.

Har ni funderingar kring planering och etablering av laddinfrastruktur? Att navigera i bidragsansökan kan ibland vara utmanande. Tveka inte på att kontakta Josip Glavas eller Pontus Möller för att diskutera laddinfrastruktur eller bidragsansökan.

Klimatklivet är ett investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Källa: Naturvårdsverket

gito logo
GITO är en ledande kraft i omställningen till elektriska transporter och hållbar energi. Tillsammans med våra kunder etablerar vi laddstationer för tunga fordon i Sverige.