Nytt klimatmål föreslås av EU-kommissionen för 2040!

flygfoto över skog och väg

11 mars, 2024

EU-kommissionen har föreslagit att medlemsländerna ska sänka sina växthusgasutsläpp med 90% till år 2040 jämfört med 1990. En ambitiös plan som kräver omfattande förändringar över alla sektorer, särskilt inom transportsektorn, en stor bidragsgivare till utsläppen.

Även om kommissionens förslag ännu inte innehåller konkreta åtgärder, pekar det på elektrifiering av transportsektorn som en av de mest betydelsefulla åtgärderna. Genom att minska användningen av fossila bränslen och utnyttja den förnybara elproduktionen i EU kan vi röra oss mot ett mer hållbart transportsystem.

Vad är din organisations primära fokusområden för att minska utsläppen? Dela gärna med dig av era initiativ i kommentarsfältet.

gito logo
GITO är en ledande kraft i omställningen till elektriska transporter och hållbar energi. Tillsammans med våra kunder etablerar vi laddstationer för tunga fordon i Sverige.